ارزشمند

هرچه انسان ،وجود ارزشمندتری داشته باشد

 

  به همان اندازه مودب و فروتن است.

 

/ 3 نظر / 39 بازدید
غزل

مرا باخیالت تنها نگذار اصلاً به تو نرفته است! مهربان نیست، آزارم می‌دهد، دلم خودت را می‌خواهد…

sara

@...............@..........@............@@@@@.........@ @@..........@@......@.....@......@.........@......@.....@ @.@........@.@....@.........@....@.........@....@.........@ @..@......@..@....@@@@@......@@@@@....@@@@@ @...@....@...@....@.........@...............@....@.........@ @....@..@....@....@.........@...............@....@.........@ @.....@@.....@....@.........@...............@....@.........@ @......@.......@....@.........@................@....@.........@