نفس...

تقصیر برگها نیست!!! آدم ها همین اند...

"نفس" که می دهی له ات میکنند...!!!

/ 5 نظر / 27 بازدید
Ahmad

نمی دونم ولی شاید اگه واقعا نفس بده کسی این طوری نشه

عشق

وب قشنگی داری حال وهوای خوبی دارهدرضمن آهنگتم حرف نداره

younes

[افسوس][افسوس][افسوس]

مارال

یه واقعیت تلخ عزیزم [ناراحت]