داستان ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ!!!

ﻣﺮﺩﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﻧﺎﻟﯿﺪ. ﭘﯿﺶ ﺍﺳﺘﺎﺩﯼ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﻊ ﻏﻢ ﻭ ﺭﻧﺞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﻫﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ.ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺍﺏ ﻧﻤﮑﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺭﺩ ﺍﻭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺰﻩ ﺍﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪ؟ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻥ ﺭﯾﺨﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻮﺭ ﻭ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﺳﺖ. ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻭﯼ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻭﯼ ﮔﻔﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﺏ ﺑﻨﻮﺷﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺰﻩ ﺍﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪ؟ ﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ: ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮﺩ. ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮔﻔﺖ ﺷﻮﺭﯼ ﺁﺏ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺳﺖ. ﺷﻮﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺁﺏ ﯾﮑﯽ ﻭﻟﯽ ﻇﺮﻓﺸﺎﻥ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻮﺩ. ﺳﺨﺘﯽ ﻭ ﺭﻧﺞ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺰﻩ ﺍﻧﺮﺍ ﺗﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﺭﻧﺞ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﻟﺎ ﺑﺮﺩﻥ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻭ ﺩﺭﮎ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﺳﺖ.

/ 5 نظر / 28 بازدید
المیرا

سلام دوست خوبم خیلی وب جالب و زیبا داری موفق باشی [گل]

سهیلا

سلام عزیز. زودی بیا وبمون .ببین چه خبره؟؟ زود باش دیگه دیر میشه . بدو بدو [دست][دست][دست][دست][دست][دست]

صبا

آپــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

حمید

خیلی مطالب گزیده رو جمع کردی. من اولین باره با وبلگت آشنا میشم و امیدوارم همیشه همینجوری ادامه بدی. یا حق

بیتا

سلام بي نظير بود مرسي به وبلاگتان هم راي دادم موفق باشيد