جملات زیبا

خداوندا به من بیاموز:

 

                   دوست بدارم کسانی را، که دوستم ندارند

 

                  عشق بورزم به کسانی، که عاشقم نیستند

 

                محبت کنم به کسانی، که محبتی در حقم نکردند

 

                   بگریم با کسانی، که هرگز غمم را نخوردند

 

    و بخندم با کسانی،

    که هرگز شادیهایشان را با من قسمت نکردند.

/ 1 نظر / 27 بازدید