دانستنی ها

١-مخترع صندلی الکتریکی یک دندانپزشک بوده است.

٢-٩۶درصد از وزن خیار را آب تشکیل می دهد.

٣-قرار دادن چند دانه برنج در نمکدان ، مانع چسبیدن نمکها به هم می شود .

۴- تمام خرسهای قطبی، چپ دست هستند.  

۵- هیچ‌وقت نمیتوانی با چشمان باز عطسه کنی.

۶- کوتاهترین جمله کامل در زبان انگلیسی I am است.   

٧- به طور میانگین مردم از عنکبوت بیشتر می‌ترسند تا از مرگ! 

٨- پروانه‌ها با پاهایشان می‌چشند.

      ٩- فیل‌ها تنها حیواناتی هستند که نمی‌توانند بپرند.           

                                                     

/ 1 نظر / 7 بازدید
دوست

از خدا خواستم به من صبر عطا کند خدا فرمود : صبر حاصل تحمل رنج ها و سختی هاست عطا کردنی نیست آموختنیست ... از مطالب قشنگت استفاده کردم موفق باشی