/ 1 نظر / 27 بازدید
شعرهای بسیار زیبا

در لحظه ها زندگی میکنیم و در لحظه ها میمیریم هر لحظه جاری را باید زیست و برای زیستن امیدی باید یافت و در لحظه های امروز امیدی چون عشق را خواهیم یافت تا فردایمان را با ان اغاز کنیم پس ایکاش امروز دیروز بود...[گل]