/ 8 نظر / 12 بازدید
مارال

همه احساس میکنن هر آن کس که زیباست مهربان است دریا زیباست ولی سیلی به صخره های ساحل میزند

ایران دخت

وبلاگ خوبی دارید. موفق باشید. به وبلاگ من هم سری بزنید. http://meshkat93.persianblog.ir/

مارال

آرزویم برایت این است: در میان مردمی که می دوند برای “زنده بودن” آرام قدم برداری برای “زندگی کردن”

ساحل

به گمانم یادت پنجره ی احساسم را میکوبد چرا که در دلم هوای دلتنگی به پاست

ساحل

_¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶ __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _¶¶¶¶¶ _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

سلام.........یه سر به وبلاگ " چولوکی" بزنید[لبخند][هورا]