ه راحتی میشه ... ولی ...

به راحتی میشه ... ولی ...

 

به راحتی میشه در دفترچه تلفن کسی جایی پیدا کردولی به سختی می شه در قلب او جاییپیدا کرد.
به راحتیمیشه در مورد اشتباهات دیگران قضاوت کرد ولی به سختی می شه اشتباهات خود راپیدا کرد
.
به راحتیمیشه بدون فکر کردن حرف زد ولی به سختی می شه زبان را کنترل کرد
.
به راحتی میشه کسی را که دوستش داریم از خودبرنجانیمولی به سختیمی شه این رنجش را جبران کنیم
.
به راحتی میشه کسی را بخشید ولی به سختی می شه از کسی تقاضایبخشش کرد
.
بهراحتی میشه قانون را تصویب کرد ولی به سختی می شه به آن ها عملکرد
.
به راحتی میشه بهرویاها فکر کردولی بهسختی می شه برای بدست آوردن یک رویا جنگید
.
به راحتی میشه هر روز از زندگی لذتبردولی به سختی می شهبه زندگی ارزش واقعی داد
.
به راحتی میشه به کسی قول داد ولی به سختی می شه به آن قول عملکرد
.
به راحتی میشهدوست داشتن را بر زبان آورد ولی به سختی می شه آنرا نشان داد

به راحتی میشه اشتباهکرد  ولی به سختی می شهاز آن اشتباه درس گرفت.
به راحتی میشه گرفتولی به سختی می شه بخششکرد
.
به راحتی میشه یکدوستی را با حرف حفظ کردولی به سختی می شه به آن معنا بخشید
.
و در آخر
:
به راحتی میشه این متن را خوند ولی به سختی می شه به آن عملکرد...

/ 3 نظر / 6 بازدید
عسل

سلااام عزیزم خب وقتی تو نمیای منم قهر میکنم نمیام دیگه. خوبی جیگری ممنون که خبرم کردییییییییییییییییییییییی یه خرده فونتش تو همه درستش کن .قشنگ بود بوس

نرگس

سلام ... کاملا موافقم ... خیلی زیبا بود ... ممنون .. موفق باشید ! [لبخند]

رضا

پس داستان کوتاهات کوشن دوست من؟؟؟[سوال][متفکر] چقد خوب بود مرسی همیشه یادم میمونن [مغرور] وبلاگت خیلی خوبه ادامه بده عزیز...[قلب] [گل]