داستانهای کوچک

زندگی کوتاه است...تا زمانی که دندان دارید لبخند بزنید!

نکته ی جالب
نویسنده : داستانهای کوچک - ساعت ۱٠:۳٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٥
 

سلام دوستان عزیز

ببینید می تونید متن زیر رو بخونید به نظر من که راحته به نظر شما چه طوره؟سوالمنتظر

 

چناچنه به طور رومزره به زبان فارسی صبحت می کیند، خاوهید تواسنت این نوتشه را بخاونید. در داشنگاه کبمریج انگلتسان تقحیقی روی روش خوادنه شدن کملات در مغز اجنام شده است که مخشص می کند که مغز انسان تهناحروف اتبدا و اتنها ی کلمات را پدرازش کرده و کمله را می خاوند. به هیمن دلیل است که با وجود به هم ریتخگی این نوتشه شما تواسنتید آنرا بخاونید.