داستانهای کوچک

زندگی کوتاه است...تا زمانی که دندان دارید لبخند بزنید!

دانستنی ها جالب و مفید !!
نویسنده : داستانهای کوچک - ساعت ٤:٥٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٥
 

 

 Ants Problem
 

Keep the skin of cucumbers near the place or ant hole. 

مشکل مورچه‌ها: پوست خیار را نزدیک سوراخ مورچه‌ها قرار دهید
 

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌
 

 

    

 

 

 

To get pureand clean ice:
Boil water first before freezing.
 

برای به دست آوردن یخ پاک و تمیز آب را اول بجوشانید

  
 www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌ 
  
 

 

 

To make the mirror shine:
Clean with spirits  

 

برای درخشندگی آینه آن را با اسپرایت پاک کنید

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌

 

 

 

To remove chewing gum from clothes:
Keep the cloth in the freezer for an hour.

برای پاک کردن آدامس از روی لباس: لباس را به مدت 1 ساعت در فریزر قرار دهید
 

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌ 

 

 

 


To whiten white clothes

Soak white clothes in hot water with a slice of lemon for 10 minutes.

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌ 

برای سفید کردن لباس های سفید: لباس را همراه با یک تکه لیمو به مدت 10 دقیقه در آب داغ خیس کنید

 

 

 

 

 

To avoid tears while cutting onions:
Chew gum. 
 

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌

برای جلوگیری از ریزش اشک هنگام پوست کندن پیاز آدامس بجوید

 

 

 

 

 

 

  

To boil potatoes quickly:
Skin one potato from one side only before boiling

برای جوشاندن سریع سیب زمینی پیش از جوشاندن سیب زمینی را فقط از یک جهت پوست بگیرید

  

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌

 

 

 

 

 

 

 

To boil eggs quickly:
Add salt to the water and boil. 
 

برای جوشاندن سریع تخم مرغ به آب آن نمک اضافه کنید
  
www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌
  
 

To check freshness of fish:
Put it in a bowl of cold water. If the fish floats, itʼs fresh.

 

برای امتحان تازه بودن ماهی: آن را در یک کاسه آب سرد بگذارید در صورتی که ماهی شناور شود تازه است


 

 

 

  
  
 

To check freshness of eggs:
Put the egg in water. If it becomes horizontal, itʼs fresh. If it becomes slanting, its 3-4 days old. If it becomes vertical, its 10 days old. If it floats, itʼs stale. 

برای امتحان تازگی تخم مرغ: آن را در آب بگذارید اگر به صورت افقی قرار گرفت تازه است.اگر به صورت کج قرار گرفت 3-4 روزه است . اگر عمودی قرار گرفت 10 روزه است. اگر شناور شد کهنه است 
 

 

 

 


To remove ink from clothes:
Put toothpaste on the ink spots generously and let it dry completely, then wash.  

برای پاک کردن اثر جوهر از روی لباس: خمیر دندان را روی لکه جوهر قرار دهید و بگذارید خشک شود سپس بشورید

 

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌

   
 

 
To get rid of mice or rats:
Sprinkle black pepper in places where you find mice or rats. They will run away. 

برای خلاص شدن از دست موش: در محلی که موش را پیدا کرده‌اید فلفل سیاه بپاشید. موشها فرار خواهند کرد

 

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌

 

 


To get rid of mosquitoes at night:
Keep leaves of mint near your bed or pillows and in around the room.


 

برای خلاص شدن از دست حشرات در هنگام شب: برگهای نعنا را نزدیک تخت و بالش و در اطراف اطاق خود قرار دهید

 

برای دیدن بقیه ی مطالب به ادامه ی مطلب بروید.

 


To whiten white clothes
Soak white clothes in hot water with a slice of lemon for 10 minutes.
www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌ 

برای سفید کردن لباس های سفید: لباس را همراه با یک تکه لیمو به مدت 10 دقیقه در آب داغ خیس کنید

 

 

 

 

To avoid tears while cutting onions:
Chew gum. 
 

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌

برای جلوگیری از ریزش اشک هنگام پوست کندن پیاز آدامس بجوید

 

 

 

 

 

 

  

To boil potatoes quickly:
Skin one potato from one side only before boiling

برای جوشاندن سریع سیب زمینی پیش از جوشاندن سیب زمینی را فقط از یک جهت پوست بگیرید

  

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌

 

 

 

 

 

 

 

 

To boil eggs quickly:
Add salt to the water and boil. 
 

برای جوشاندن سریع تخم مرغ به آب آن نمک اضافه کنید
  
www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌
  
 

 

 

To check freshness of fish:
Put it in a bowl of cold water. If the fish floats, itʼs fresh.

 


 

 

 

 

  
  
 

To check freshness of eggs:
Put the egg in water. If it becomes horizontal, itʼs fresh. If it becomes slanting, its 3-4 days old. If it becomes vertical, its 10 days old. If it floats, itʼs stale. 

برای امتحان تازگی تخم مرغ: آن را در آب بگذارید اگر به صورت افقی قرار گرفت تازه است.اگر به صورت کج قرار گرفت 3-4 روزه است . اگر عمودی قرار گرفت 10 روزه است. اگر شناور شد کهنه است 
 

 

 

 


To remove ink from clothes:
Put toothpaste on the ink spots generously and let it dry completely, then wash.  

 

 

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌

   
 

 
To get rid of mice or rats:
Sprinkle black pepper in places where you find mice or rats. They will run away. 

برای خلاص شدن از دست موش: در محلی که موش را پیدا کرده‌اید فلفل سیاه بپاشید. موشها فرار خواهند کرد

 

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌

 

 


To get rid of mosquitoes at night:
Keep leaves of mint near your bed or pillows and in around the room.


 

برای خلاص شدن از دست حشرات در هنگام شب: برگهای نعنا را نزدیک تخت و بالش و در اطراف اطاق خود قرار دهید

برای پاک کردن اثر جوهر از روی لباس: خمیر دندان را روی لکه جوهر قرار دهید و بگذارید خشک شود سپس بشورید

برای امتحان تازه بودن ماهی: آن را در یک کاسه آب سرد بگذارید در صورتی که ماهی شناور شود تازه است