داستانهای کوچک

زندگی کوتاه است...تا زمانی که دندان دارید لبخند بزنید!

یه واقعیت
نویسنده : داستانهای کوچک - ساعت ٩:٠٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۸
 

آیا می دانستید افرادی که بنظر خیلی قوی می رسند، معمولاً خیلی حساس هستند...
و کسانی که بیشترین مقدار مهربانی را به معرض نمایش می گذارند، بیشترین صدمه را دیده اند؟
آیا می دانستید آنهایی که تظاهر می کنند نیازی به عشق ندارند، بیشتر از همه به آن محتاجند؟
اشخاصی که از همه نگهداری می کنند خودشان از همه بیشتر نیازمند مراقبتند
و کسانی که زیاد لبخند می زنند ممکن است در زمان تنهایی بیشترین گریه را بکنند.

Photo: ‎هر شب تویی از پنجره مهمان اتاقم
باید بروم با دل دیوانه بسازم
<3 <3‎