داستانهای کوچک

زندگی کوتاه است...تا زمانی که دندان دارید لبخند بزنید!

قهر کردن...
نویسنده : داستانهای کوچک - ساعت ٧:٠۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
 

با او قهر کرده ایم اما دلمان می خواهد آشتی کنیم دلمان برایش تنگ شده و
دوست داریم دو کلمه حرف  بزنیم اما غرورمان اجازه نمی دهد و… قهر کردن یکی
از مهم ترین اتفاقاتی است که همه تجربه کرده اند. قهر هایی که همیشه به
آشتی ختم نشده است و توانسته رابطه چندین ساله بین دو نفر را به طور کلی
خراب کند. پس گاهی باید این قهر کردن ها را جدی گرفت و بی خیال نشد!!!

گل اگر خار نداشت ،
دل اگر بی غم بود ،
اگر از بهر پرستو قفسی تنگ نبود ،
اسارت قهر آشتی همه بی معنا بود . . .