داستانهای کوچک

زندگی کوتاه است...تا زمانی که دندان دارید لبخند بزنید!

آن سوی همه ی دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنگی ها
نویسنده : داستانهای کوچک - ساعت ٦:٠٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
 

 

 

آن سوی همه ی دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنگی ها،خــــُــــــــــــــــــــــــــــــــدایی هستکه داشتنش،

جبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران همــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ی نداشتن هاست"..