داستانهای کوچک

زندگی کوتاه است...تا زمانی که دندان دارید لبخند بزنید!

سرنوشت تو
نویسنده : داستانهای کوچک - ساعت ٩:٤٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٩/٦/۸
 

امیر مومنان می فرمایند:

افکار تو گفتارت می شود

گفتار تو کردارت می شود

کردار تو رفتارت می شود

رفتار تو عاداتت می شود

عادات تو شخصیتت می شود

و شخصیت تو سرنوشت تو را می سازد.